Multimedia Computing Laboratory

National Chung Cheng University

論文名稱 作者 上傳日期
Scene Parsing with Global Context Embedding Wei-Chih Hung, Yi-Hsuan Tsai1, Xiaohui Shen 2018/03/07
Semantic Neighbor Graph Hashing for Multimodal Retrieval Lu Jin, Kai Li, Hao Hu, Guo-Jun Qi, and Jinhui Tang 2018/02/26
POI Summarization by Aesthetics Evaluation From Crowd Source Social Media Xueming Qian , Cheng Li, Ke Lan, Xingsong Hou, Zhetao Li, Junwei Han 2018/01/30
A-Fast-RCNN -Hard Positive Generation via Adversary for Object Detection Xiaolong Wang, Abhinav Shrivastava, Abhinav Gupta 2018/01/18
Zero-Shot Visual Recognition using Semantics-Preserving Adversarial Embedding Network Long Chen, Hanwang Zhang, Jun Xiao, Wei Liu, Shih-Fu Chang 2018/01/02
XGAN Unsupervised Image-to-image Translation for Many-to-many Mappings Amélie Royer, Konstantinos Bousmalis, Stephan Gouws, Fred Bertsch, Inbar Mosseri, Forrester Cole, Kevin Murphy 2017/12/20
Two Birds with One Stone Iteratively Learn Facial Attributes with GANs Dan Ma, Bin Liu, Zhao Kang, Jianke Zhu 2017/12/13
Adversarial Cross-Modal Retrieval Bokun Wang, Yang Yang, Xing Xu, Alan Hanjalic, Heng Tao Shen 2017/12/04
Faster R-CNN: Towards Real-Time Object Detection with Region Proposal Networks Shaoqing Ren, Kaiming He, Ross Girshick, and Jian Sun 2017/12/01
CM-GANs: Cross-modal Generative Adversarial Networks for Common Representation Learning Yuxin Peng, Jinwei Qi and Yuxin Yuan 2017/12/01
Exploring Food Detection using CNNs Eduardo Aguilar, Marc Bola~nos, and Petia Radeva 2017/11/01
Adversarial Discriminative Heterogeneous Face Recognition Lingxiao Song, Man Zhang, Xiang Wu, Ran He 2017/11/01
Multimodal Transfer A Hierarchical Deep Convolutional Neural Network for Fast Artistic Style Transfer Xin Wang, Geoffrey Oxholm, Da Zhang, Yuan-Fang Wang 2017/10/12
Unsupervised Discovery of Character Dictionaries in Animation Movies Krishna Somandepalli,Naveen Kumar,Tanaya Guha,Shrikanth S Narayanan 2017/10/02
Facial Expression Recognition Based on Deep Evolutional Spatial Temporal Networks Kaihao Zhang, Yongzhen Huang, Yong Du, Liang Wang 2017/09/18
Mining Fashion Outfit Composition Using an End-to-End Deep Learning Approach on Set Data Yuncheng Li, Liangliang Cao, Jiang Zhu, and Jiebo Luo, Fellow, IEEE 2017/09/14
Object Localization Based on Proposal Fusion Sheng Tang, Member, IEEE, Yu Li, Lixi Deng, and Yongdong Zhang, Senior Member, IEEE 2017/09/11
The Amazing Mysteries of the Gutter Drawing Inferences Between Panels in Comic Book Narratives Mohit Iyyer、Varun Manjunatha、Anupam Guha、Yogarshi Vyas、Jordan Boyd-Graber、Hal Daume III ´、Larry Davis 2017/09/01
fine-grained image search Lingxi Xie, Jingdong Wang, Bo Zhang, and Qi Tian, Senior Member, IEEE 2017/08/23
Texture Characterization Using Shape Co-Occurrence Patterns Gui-Song Xia, Gang Liu, Xiang Bai and Liangpei Zhang, 2017/08/18
YouTube Live and Twitch A Tour of User-Generated Live Streaming Systems Karine Pires、Gwendal Simon 2017/08/16
Machine learning: Trends, perspectives, and prospects M. I. Jordan, T. M. Mitchell 2017/08/09
Finding Tiny Faces Peiyun Hu, Deva Ramanan 2017/08/09
TextProposals: A text-specific selective search algorithm for word spotting in the wild Lluís Gómez ∗, Dimosthenis Karatzas 2017/07/16
Who Are Your “Real” Friends: Analyzing and Distinguishing Between Offline and Online Friendships From Social Multimedia Data Dongyuan Lu, Jitao Sang, Zhineng Chen, Min Xu, Member, IEEE, and Tao Mei, Senior Member, IEEE 2017/06/25
Words Matter: Scene Text for Image Classification and Retrieval Sezer Karaoglu, Ran Tao, Theo Gevers, and Arnold W. M. Smeulders 2017/06/16
Hierarchical Latent Concept Discovery for Video Event Detection Chao Li, Zi Huang, Yang Yang, Jiewei Cao, Xiaoshuai Sun, and Heng Tao Shen 2017/06/16
Speaker-following Video Subtitles Yongtao Hu, Jan Kautz, Yizhou Yu and Wenping Wang 2017/06/16
Deep Photo Style Transfer Fujun Luan , Kavita Bala , Sylvain Paris , Eli Shechtman 2017/04/07
Towards Bridging Online Game Playing and Live Broadcasting Design and Optimization Ryan Shea, Di Fu, and Jiangchuan Liu Simon Fraser University Burnaby, Canada 2017/03/14
Depth Map Prediction from a Single Image using a Multi-Scale Deep Network David Eigen, Christian Puhrsch, Rob Fergus 2017/03/14
YFCC100M The New Data in Multimedia Research BART THOMEE, DAVID A. SHAMMA, GERALD FRIEDLAND, BENJAMIN ELIZALDE, KARL NI, DOUGLAS POLAND, DAMIAN BORTH, AND LI-JIA LI 2017/03/14
Three-Dimensional Object Detection and Layout Prediction using Clouds of Oriented Gradients Zhile Ren and Erik B. Sudderth 2017/03/14
Selfie Dectection Synergy-Constraint Based Convolutional Neural Network Yashas Annadani, Vijaykrishna Naganoor, Akshay Kumar Jagadish and Krishnan Chemmangat Electrical and Electronics Engineering, NITK-Surathkal, India. 2017/03/14
Deep-based Ingredient Recognition for Cooking Recipe Retrieval Jingjing Chen, Chong-Wah Ngo 2017/03/14
Simple Techniques Make Sense Feature Pooling and Normalization for Image Classification Lingxi Xie, Qi Tian, Senior Member, IEEE, and Bo Zhang 2017/03/14
Multimedia Pivot Tables for Multimedia Analytics on Image Collections Marcel Worring, Senior Member, IEEE, Dennis Koelma, and Jan Zah´alka 2017/03/14
Con-Patch When a Patch Meets Its Context Yaniv Romano and Michael Elad, Fellow, IEEE 2017/03/13
Face Recognition and Retrieval Using Cross-Age Reference Coding With Cross-Age Celebrity Dataset Bor-Chun Chen, Chu-Song Chen,, and Winston H. Hsu 2017/03/11
Rating Image Aesthetics Using Deep Learning Xin Lu, Zhe Lin, Hailin Jin, Jianchao Yang, and James. Z. Wang 2017/03/11
Unified Photo Enhancement by Discovering Richang Hong, Luming Zhang, and Dacheng Tao 2017/03/11
Beyond Short Snippets Deep Networks for Video Classification Joe Yue-Hei Ng , Matthew Hausknecht , Sudheendra Vijayanarasimhan , Oriol Vinyals , Rajat Monga ,George Toderici 2017/03/11
Fashion Parsing With Video Context Si Liu, Xiaodan Liang, Luoqi Liu, Ke Lu, Liang Lin, Xiaochun Cao, and Shuicheng Yan 2017/03/11
Deep Relative Attributes Xiaoshan Yang, Tianzhu Zhang, Changsheng Xu, Shuicheng Yan, M. Shamim Hossain, Ahmed Ghoneim 2017/03/11
Deep Multi-Patch Aggregation Network for Image Style, Aesthetics, and Quality Estimation Xin Lu, Zhe Lin, Xiaohui Shen,Radomır Mech, James Z. Wang 2017/03/10
Supervised Transformer Network for Efficient Face Detection Dong Chen, Gang Hua, Fang Wen, and Jian Sun 2017/03/10
Consensus style centralizing auto-encoder for weak classification Shuhui Jiang, Ming Shao, Chengcheng Jia and Yun Fu 2017/03/10
Massive Online Crowdsourced Study of Subjective and Objective Picture Quality Deepti Ghadiyaram and Alan C. Bovik 2017/03/05
Regional Foremost Matching for Internet Scene Images Xiaoyong Shen , Xin Tao , Chao Zhou , Hongyun Gao , Jiaya Jia ∗ The Chinese University of Hong Kong 2017/03/05
Robust Subjective Visual Property Prediction from Crowdsourced Pairwise Labels Yanwei Fu, Timothy M. Hospedales, Tao Xiang, Jiechao Xiong, Shaogang Gong, Yizhou Wang, and Yuan Yao 2017/03/05
Monet A System for Reliving Your Memories by Theme-Based Photo Storytelling Yue Wu, Xu Shen, Tao Mei, Senior Member, IEEE,XinmeiTian, Member, IEEE, Nenghai Yu, and Yong Rui, Fellow, IEEE 2017/03/05
Fast Action Localization in Large-Scale Video Archives Andrei Stoian, Student Member, IEEE, Marin Ferecatu, Jenny Benois-Pineau, Member, IEEE, and Michel Crucianu 2017/03/05
Hyperlink-Aware Object Retrieval Wei Zhang, Chong-Wah Ngo, Xiaochun Cao 2017/03/05
Event Detection using Twitter: A Spatio-Temporal Approach Tao Cheng, Thomas Wicks 2017/03/05
Information Cartography Dafna Shahaf, Carlos Guestrin, Eric Horvitz, Jure Leskovec 2017/03/05
Network In Network Min Lin, Qiang Chen, Shuicheng Yan 2017/02/21
Fully Convolutional Networks for Semantic Segmentation Long*, Evan Shelhamer*, Trevor Darrell 2017/01/25
Sketch-Based Image Retrieval by Salient Contour Reinforcement Yuting Zhang, Xueming Qian, Member, IEEE, Xianglong Tan, Junwei Han, Senior Member, IEEE, and Yuanyan Tang, Fellow, IEEE 2017/01/25
Learning Image and User Features for Recommendation in Social Networks Xue Geng, Hanwang Zhang, Jingwen Bian, Tat-Seng Chua 2017/01/25
Data-Driven Synthesis of Cartoon Faces Using Different Styles Yong Zhang, Weiming Dong, Member, IEEE, Chongyang Ma, Xing Mei, Member, IEEE, Ke Li, Feiyue Huang, Bao-Gang Hu, Senior Member, IEEE, and Oliver Deussen 2017/01/25
Content-Aware Video2Comics With Manga-Style Layout Guangmei Jing, Yongtao Hu, Yanwen Guo, Yizhou Yu, Member, IEEE, and Wenping Wang, Member, IEEE 2017/01/25
Context-Aware Surveillance Video Summarization Shu Zhang, Yingying Zhu, and Amit K. Roy-Chowdhury 2017/01/25
Tag-Based Image Search by Social Re-ranking Dan Lu, Xiaoxiao Liu, and Xueming Qian 2017/01/20
Coarse-to-Fine Description for Fine-Grained Visual Categorization Hantao Yao, Shiliang Zhang, Member, IEEE, Yongdong Zhang, Senior Member, IEEE, Jintao Li, and Qi Tian, Fellow, IEEE 2016/11/30
Learning Cascaded Deep Auto-Encoder Networks for Face Alignment Renliang Weng, Jiwen Lu, Senior Member, IEEE, Yap-Peng Tan, Senior Member, IEEE, and Jie Zhou, Senior Member, IEEE 2016/11/30
Unsupervised Feature Learning with C-SVDDNet Dong Wang and Xiaoyang Tan 2016/11/17
CSPS: An Adaptive Pooling Method for Image Classification Jinzhuo Wang, Wenmin Wang, Ronggang Wang, Member, IEEE, and Wen Gao, Fellow, IEEE 2016/10/01
Learning to Name Objects Vicente Ordonez, Wei Liu, Jia Deng, Yejin Choi, Alexander C. Berg, and Tamara L. Berg 2016/09/27
An Emerging Technology for Providing Multimedia Services and Applications Wenwu Zhu, Chong Luo, Jianfeng Wang, and Shipeng Li 2016/09/27
A Universal Framework for Salient Object Detection Jianjun Lei, Member, IEEE, Bingren Wang, Yuming Fang, Weisi Lin, Fellow, IEEE, Patrick Le Callet, Nam Ling, Fellow, IEEE, and Chunping Hou 2016/09/09
FoodLog Multimedia Tool for Healthcare Applications 2016/08/30
Challenges in Content-Based Image Indexing of Cultural Heritage 2016/08/30
Uploader Intent for Online Video Typology, Inference, and Applications 2016/08/30
Multi-Task CNN Model for Attribute Prediction 2016/08/30
DeepBag Recognizing Handbag Models 2016/08/30
Robust Face Sketch Style Synthesis 2016/08/30
Age Estimation via Grouping and Decision Fusion 2016/08/30
Learning Shared, Discriminative, and Compact Representations for Visual Recognition 2016/08/30
Convolutional Fusion Network for Face Verification in the wild 2016/08/30
Deep Learning Face Attributes in the Wild 2016/08/30
Effective Face Frontalization in Unconstrained Images 2016/08/30
Micro-Expression Recognition Using Color Spaces 2016/08/30
A Learning Framework for Age Rank Estimation Based on Face Images With Scattering Transform 2016/08/30
Leveraging Loosely-Tagged Images and Inter-Object Correlations for Tag Recommendation Y.Shen and J.Fan 2010/11/30
Learning to Photograph 王星翰 2010/12/07
Product Quantization for Nearest Neighbor Search 楊子旻 2010/12/07
Automated Aesthetic Enhancement of Videos Y.Y Xiang &M.S Kankanhalli 2010/11/30
Word level automatic alignment of music and lyrics using vocal synthesis 陳志豪 2010/11/23
A Framework for Scalable Summarization of Video L. Herranz and J.M. Martínez 2010/11/02
Modeling Flickr Communities Through Probabilistic Topic-Based Analysis Radu-Andrei Negoescu and Daniel Gatica-Perez 2010/11/02
Exploiting Repetitive Object Patterns for Model Compression and Completion Luciano Spinello, Rudolph Triebel, Dizan Vasquez, Kai O. Arras, and Roland siegwart 2010/10/19
Mobile Collaborative Live Video Mixing 王星翰 2010/10/12
Joint People, Event, and Location Recognition in Personal Photo Collections using Cross-Domain Context 陳志豪 2010/10/12
Image Tag Clarity In Search of Visual-Representative Tags for Social Images Aixin Sun and Sourav S. Bhowmick 2010/09/28
Exploiting External Knowledge to Improve Video Retrieval D. Vallet , I. Cantador , J.M. Jose 2010/10/05
Building Compact Local Pairwise Codebook with Joint Feature Space Clustering Nobuyuki Morioka and Shin’ichi Satoh 2010/10/05
Analysis of Personal Photo Albums for Semantic Photo 王星翰 2010/09/28
On the Annotaion of Web Videos by Efficient Near-Duplicate Search 楊子旻 2010/09/28
Effective Semantic Classification of Consumer Events for Automatic Content Management W Jiang & A.C. Loui 2010/09/22
The Role of Tags and Image Aesthetics in Social Image Search 陳志豪 2010/09/21
Keyframe-Based Video Summary Using Visual Attention Clues Jiang Peng and Qin Xiao-Lin 2010/09/09
Keep It Simple with Time - A Reexamination of Probabilistic Topic Detection Models Q. He, K. Chang, E.-P. Lim, and A. Banerjee 2010/09/14
Character Identification in Feature-Length Films Using Global Face-Name Matching Yi-Fan Zhang, Student Member, IEEE, Changsheng Xu, Senior Member, IEEE, and Yueh-Min Huang, Member, IEEE 2010/09/09
Character Identification in Feature-Length Films Using Global Face-Name Matching\(100909)Character Identification in Feature-Length Films Using Global Face-Name Matching Yi-Fan Zhang, Student Member, IEEE, Changsheng Xu, Senior Member, IEEE, and Yueh-Min Huang, Member, IEEE 2010/09/09
Finding Frequent Patterns in a Large Sparse Graph MICHIHIRO KURAMOCHI, GEORGE KARYPIS. 2010/09/02
Content-Based Attention Ranking Using Visual and Contextual Attention Model for Baseball Videos Huang-Chia, Jenq-Neng Hwang, and Chung-Lin Huang 2010/09/02
Visual Navigation for Mobile Devices 王星翰 2010/08/26
Gravity Sphere-Gestural Audio-Tactile Interface for Mobile Music Exploration Jaakko Keränen, Janne Bergman and Jarmo Kauko 2010/08/26
Near Duplicate Identification with Spatially Aligned Pyramid Matching 楊子旻 2010/08/19
Practical online near-duplicate subsequence detection for continuous video streams 2010/08/12
Image Classification With Kernelized Spatial-Context Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, and Hon-Jiang Zhang 2010/08/05
Common Visual Pattern Discovery via Spatially Coherent Correspondences Hairong Liu, Shuicheng Yan Department of Electrical and Computer Engineering, National University of Singapore, Singapore 2010/08/05
Image Classification With Kernelized Spatial-Context\Image Classification With Kernelized Spatial-Context Guo-Jun Qi, Xian-Sheng Hua, Yong Rui, Jinhui Tang, and Hong-Jiang Zhang 2010/08/05
Misalignment-Robust Face Recognition Shuicheng Yan, Huan Wang, Jianzhuang Liu, Senior Member, IEEE, Xiaoou Tang, and Thomas S.Huang. Fellow, IEEE 2010/07/28
An image-based approach to video copy detection with spatio-temporal post-filtering 楊子旻 2010/07/28
Discovering Event Evolution Graphs From News Corpora C.C. Yang, X. Shi, and C.-P. Wei 2010/07/22
Semantics-Preserving Bag-of-Words Models and Applications Lei Wu, Steven C. H. Hoi, Member, IEEE, and Nenghai Yu 2010/07/22
Biased Discriminant Euclidean Embedding for Content-Based Image Retrieval Wei Bian and Dacheng Tao 2010/07/15
Face and Human Gait Recognition Using Image-to-Class Distance Face and Human Gait Recognition Using Image-to-Class Distance 2010/07/08
Basic English Grammar - Ch15 2010/05/18
Discovery of Collocation Patterns-from VisualWords to Visual Phrases Junsong Yuan, Ying Wu, and Ming Yang 2010/06/29
Efficient and Robust Detection of Duplicate Videos in a Large Database 楊子旻 2010/06/22
Comparing compact codebooks for visual categorization J.C. van Gemert, C.G.C. Snoek, C.J. Veenman, A.W.N. Smeulders and J.-M. Geusebroek 2010/06/15
Efficient Index-Based Audio Matching Frank Kurth, and Meinard Muller 2010/06/08
Local Wavelet Features for Statistical Classification and Localisation. Marcin Grzegorzek, Sorin Sav, Noel O'Connor and Ebroul Izquierdo 2010/06/02
Patch-based Within-Object Classification J. Aghajanian, J. Warrell, S. J. D. Prince, P. Li, J. L. Rohn, and B. Baum 2010/05/25
Fast Min-Hashing Indexing and Robust Spatio-Temporal Matching for Detecting Video Copies CHIH-YI CHIU, HSIN-MIN WANG, and CHU-SONG CHEN 2010/05/11
Basic English Grammar - Ch14 李家同, 海柏 2010/04/13
Basic English Grammar - Ch13 楊子旻 2010/04/06
Basic English Grammar - Ch12 2010/03/30
Basic English Grammar - Ch11 李家同, 海柏 2010/03/23
Interesting faces - A graph-based approach for finding people in news Dery Ozkan, Pinar Duygulu 2010/03/09
Cross-Media Alignment of Names and Faces Phi The Pham, Marie-Francine Moens, Member, IEEE, and Tinn Tuytelaars 2010/02/09
Image Annotation by Graph-Based Inference With Integrated MultipleSingle Instance Representations Jinhui Tang, Member, IEEE, Haojie Li, Guo-Jun Qi, and Tat-Seng Chua 2010/03/16
Browsing_Video_Along_Multiple_Threads O.D. Rooij, M. Worring 2010/03/02
Basic English Grammar - Ch9 , Ch10 李家同、海柏 2010/03/09
Scene categorization via contextual visual words 楊子旻 2010/03/02
Basic English Grammar - Ch7. Ch8 李家同, 海柏 2010/02/23
Large-Scale Discovery of Spatially Related Images Ondrej Chum and Jiri Matas 2010/02/23
Online Reranking via Ordinal Informative Concepts for Context Fusion in Concept Detection and Video Search Yi-Hsuan Yang, Winston H. Hsu, and Homer H. Chen, Fellow, IEEE 2010/02/09
Synchronization of Multiple Camera Videos Using Audio-Visual Features 楊子旻 2010/02/02
Basic English Grammar - Ch5. Ch6 李家同.海柏 2010/02/02
Camera Motion-Based Analysis of User Generated Video Golnaz Abdollahian, Cuneyt M. Taskiran, Zygmunt Pizlo and Edward J. Delp 2010/01/26
LearingEnglish_Lesson2 2010/01/21
The Earth Mover_s Distance as a Metric for Image Retrieval Y. Rubner, C. Tomasi and L. J. Guibas 2010/01/21
Attribute and Simile Classifiers for Face Verification N. Kumar, A. C. Berg, P. N. Belhumeur, and S. K. Nayar. 2009/12/22
English(Ch1 CH2) 李家同,海柏 2009/12/29
Detecting Video Events Based on Action Recognition in Complex Scenes Using Spatio-Temporal Descriptor Guangyu Zhu, Ming Yang, Kai Yu, Wei Xu, Yihong Gong 2009/12/22
Identifying News videos Ideological Perspectives Using Emphatic Patterns of Visual Concepts W.-H. Lin, A.G. Hauptmann 2009/12/15
Near-Lossless Video Summarization 楊子旻 2009/12/15
Accessible Image Search Meng Wang, Bo Liu, Xian-Sheng Hua 2009/11/24
Using Language to Learn Structured Appearance Models for Image Annotation Michael Jamieson, Afsaneh Fazly, Suzanne Stevenson, Sven Dickinson, and Sven Wachsmuth 2009/12/08
Distance Metric Learning from Uncertain Side Information With Application Automated Photo Tagging Lei Wu, Steven C.H. Hoi, Rong Jin, Jianke Zhu, and Nenghai YU 2009/12/08
Mining City Landmarks from Blogs by Graph Modeling Rongrong Ji, Xing Xie, Hongxun Yao, Wei-Ying Ma 2009/12/01
Local Summerization and Multi-Level LSH for Retrieving Multi-Variant Audio Tracks Yi Yu, Michel Crucianu, Vincent Oria and Lei Chen 2009/12/01
A Multiple Visual Models Based Perceptive Analysis Framework for Multilevel Video Summarization 楊子旻 2009/11/24
News Story Segmentation in Multiple Modalities G.J Plulisse, M.F Moens, T. Dekens, K. Deschacht 2009/11/17
Web Image Mining Towards Universal Age Estimator Bingbing Ni, Zheng Song, Shuicheng Yan 2009/11/17
Randomized Clustering Forests for Image Classification Frank Moosmann, Eric Nowak,, and Frederic Jurie. 2009/11/03
Salient Region Detection by Modeling Distributions of Color and Orientation Viswanath Gopalakrishnan, Yiqun Hu, and Deepu Rajan 2009/11/10
Descriptive Visual Words and Visual Phrases for Image Applications Shiliang Zhang, Qi Tian, Gang Hua, Qingming Huang, and Shipeng Li 2009/11/10
Learning Semantic Visual Vocabularies Using Diffusion Distance Jingen Liu, Yang Yang, Mubarak Shah 2009/11/03
Extraction and temporal segmentation of multiple motion trajectories.pdf Junghye Min , Rangachar Kasturi, Octavia Camps 2009/10/27
Clip-Based Similarity Measure for Query-Dependent Clip Retrieval and Video Summarization 楊子旻 2009/10/13
Multimodal News Story Clustering With Pairwise Visual Near-Duplicate Constraint Xiao Wu. Ngp Chong-Wah. Hauptmann Alexander G. 2009/10/06
A Brief Introduction of RANSAC 2009/10/06
Region Classification with Markov Field Aspect Models Jakob Verbeek and Bill Triggs 2009/09/29
Places Clustering of Full-Length Film Key-Frames Using Latent Aspect Modeling Over SIFT Matches Maguelonne Héritier, Langis Gagnon, and Samuel Foucher 2009/09/15
Real-time Bag of Words, Approximately J.R.R Uijlings, A.W.M. Smeulders, 2009/08/28
Robust Region-of-Interest Determination Based on User Attention Model Through Visual Rhythm Analysis Ming-Chieh Chi, Chia-Hung Yeh and Mei-Juan Chen 2009/09/22
Robust Lane Detection and Tracking in Challenging Scenarios ZuWhan Kim, Member, IEEE 2009/09/22
Audio Signal Feature Extraction and Classification Using Local Discriminant Bases Karthikeyan Umapathy, Sridhar Krishnan, and Raveendra K. Rao 2009/09/11
Parking Slot Markings Recognition for Automatic Parking Assist System Ho Gi Jung, Dong Suk Kim, Pal Joo Yoon and Jaihie Kim 2009/09/13
Light Stripe Projection based Parking Space Detection for Intelligent Parking Assist System 楊子旻 2009/09/11
Hierarchical Modeling and Adaptive Clustering for Real-Time Summarization of Rush Videos 楊子旻 2009/09/11
Taking the bite out of automated naming of characters in TV video Mark Everingham , Josef Sivic Andrew Zisserman 2009/09/09
Motion Flow-Based Video Retrieval Chih-Wen Su, Hong-Yuan Mark Liao, Senior Member, IEEE, Hsiao-Rong Tyan,Chia-Wen Lin, Senior Member, IEEE, Duan-Yu Chen, and Kuo-Chin Fan, Member, IEEE 2009/09/03
Monocular Precrash Vehicle Detection Features and Classifiers Zehang Sun, George Bebis, and Ronald Miller 2009/08/28
Visual Tracking for Intelligent Vehicle-Highway Systems Christopher E. Smith, Charles A. Richards, Scott A. Brandt, and Nikolaos P. Papanikolopoulos. 2009/08/20
Unsupervised Learning of Hierarchical Semantics of Objects Devi Parikh and Tsuhan Chen 2009/08/20
An Efficient Near-Duplicate Video Shot Detection Method Using Shot-Based Interest Points Xiangmin Zhou, Xiaofang Zhou, Lei Chen, Athman Bouguettaya, Nong Xiao, and John A. Taylor 2009/08/18
Recognition of Isolated Musical Patterns Using Context Dependent Dynamic Time Warping Aggelos Pikrakis, Sergios Theodoridis, and Dimitris Kamarotos 2009/08/18
Detection, Localization, and Sex Classification of Faces from Arbitrary Viewpoints and under Occlusion Matthew Toews, Tal Arbel 2009/08/11
A Visual Analysis of the Relationship between Word Concepts and Geographical Locations Keiji Yanai, Hidetoshi Kawakubo, and Bingyu Qiu 2009/08/04
Multilayer pLSA for Multimodal Image Retrieval R.Lienhart, S.Romberg and E.Horster 2009/08/04
On the Correlation of Automatic Audio and Visual Segmentations of Music Videos Olivier Gillet, Slim Essid, and Gaël Richard, Senior Member, IEEE 2009/07/30
Integrating Concept Ontology and Multitask Learning to Achieve More Effective Classifier Training for Multilevel Image Annotation Jianping Fan, Yuli Gao, and Hangzai Luo 2009/07/28
Trademark Image Retrieval Using Synthetic Features for Describing Global Shape And Interior Structure Chi-Hung Wei , Yue Li , Wing-Yin Chau and Chang-Tsun Li 2009/07/22
Toward intelligent music information retrieval Tao Li, Mitsunori Ogihara 2009/07/20
Outdoors Augmented Reality on Mobile Phone using Loxel-Based Visual Feature Organization Gabriel Takacs, Vijay Chandrasekhar, Natasha Gelfand, Yingen Xiong, Wei-Chao Chen, Thanos Bismpigiannis, Radek Grzeszczuk, Kari Pulli, Bernd Girod 2009/07/14
On Real-Time Detecting Duplicate Web Videos Lu Liu, Wei Lai, Xian-Sheng Hua, Shi-Qiang Yang 2009/06/09
A Framework for Handling Spatiotemporal Variations in Video Copy Detection Chih-Yi Chiu, Chu-Song Chen, and Lee-Feng Chien 2009/06/05
Creating Music Videos using Automatic Media Analysis Jonathan Foote, Matthew Cooper, Andreas Girgensohn 2009/05/26
Clothing segmentation using foreground and background estimation based on the constrained Delaunay triangulation Zhilan Hu, Hong Yan, Xinggang Lin 2009/05/19
Selection of Concept Detectors for Video Search by Ontology-Enriched Semantic Spaces Xiao-Yong Wei, Chong-Wah Ngo, and Yu-Gang Jiang 2009/05/12
Analysis of Emotionally Salient Aspects of Fundamental Frequency for Emotion Detection Carlos Busso, Sungbok Lee, Shrikanth Narayanan 2009/05/05
Boosting Image Retrieval through Aggregating Search Results based on Visual Annotations Ximena Olivares , Massimiliano Ciaramita , Roelof van Zwol 2009/04/28
Generating Diverse and Representative Image Search Results for Landmarks Lyndon Kennedy, Mor Naaman 2009/04/21
Invariant Visual Patterns for Video Copy Detection Xiao Wu, Yongdong Zhang, Yufeng Wu, Junbo Guo, Jintao Li 2009/04/14
A Novel Video Summarization Based on Mining the Story-Structure and Semantic Relations Among Concept Entities Bo-Wei Chen, Jia-Ching Wang and Jhing-Fa Wang 2009/03/31
Rhythmic-Motion Synthesis Based on Motion-Beat Analysis Tae-hoon Kim , Sang Il Park , Sung Yong Shin 2009/04/07
Automated Classification of Piano-Guitar Notes Dimitrios Fragoulis, Member, IEEE, Constantin Papaodysseus, Mihalis Exarhos, George Roussopoulos, Thanasis Panagopoulos, and Dimitrios Kamarotos 2009/03/17
On the Design and Exploitation of User’s Personal and Public Information for Semantic Personal Digital Photograph Annotation Supheakmungkol Sarin, Toshinori Nagahashi, TadashiMiyosawa, andWataru Kameyama1 2009/03/10
Mining GPS Traces and Visual Words for Event Classification Junsong Yuan, Jiebo Luo, Henry Kautz, Ying Wu 2009/03/10
Event Tactic Analysis Based on Broadcast Sports Video Guangyu Zhu, Changsheng Xu, Yong Rui, Senior Member, IEEE, Qingming Huang,Shuqiang, Hongxun Yao, Mem 2009/03/05
Effective Annotation and Search for Video Blogs with Integration of Context and Content Analysis Xiaoyu Zhang, Changsheng Xu, Senior Member, IEEE, Jian Cheng, Member, IEEE, Hanqing Lu, Senior Membe 2009/02/17
Introduction to graph cuts 2009/02/16
Language Modeling for Bag-of-Visual Words Image Categorization Pierre Tirilly, Vincent Claveau, Patrick Gros 2009/02/06
Mixed-Initiative Photo Collage Authoring HP Lab 2009/02/05
Viewing the World with a Third Eye Jiebo Luo,Jie Yu,Dhiraj Joshi,Wei Hao 2009/01/20
Improving Particular Object Retrieval in Large Scale Image Databases James Philbin, Ondrej Chum, Michael Isard,Josef Sivic, Andrew Zisserman 2009/01/13
Multimodal Photo Annotation and Retrieval on a Mobile 2009/01/07
A SpeechMusic Discriminator of Radio Recordings Based on Dynamic Programming and Bayesian Networks Aggelos Pikrakis, Member, IEEE, Theodoros Giannakopoulos, Student Member, IEEE, and Sergios Theodori 2008/12/24
Video-Based Human Movement Analysis and Its Application to Surveillance Systems Jun-Wei Hsieh, Member, IEEE, Yung-Tai Hsu, Hong-Yuan Mark Liao, Senior Member, IEEE, and Chih-Chiang 2008/12/14
Survey of data clustering A.K. JAIN 2008/12/10
Learning a Classification Model for Segmentation Xiaofeng Ren and Jitendra Malik 2008/12/09
80 Million Tiny Images A Large Data Set for Nonparametric Object and Scene Recognition Antonio Torralba 2008/12/09
Multimedia Clip Generation From Documents for Browsing on Mobile Devices Berna Erol, Kathrin Berkner, Siddharth Joshi 2008/12/09
Semantic Coding by Supervised DimensionalityReduction.rar Effrosyni Kokiopoulou, Student Member, IEEE, and Pascal Frossard, Senior Member, IEEE 2008/12/09
Human Age Estimation Yun Fu and Thomas S. Huang 2008/11/29
Automatic Tracking of Human Motion in Indoor Scenes Q. Gai and J. K. Aggarwal 2008/11/29